Hizmetlerimiz

1. Elektrik Projeleri ve Hesaplamaları Hazırlanması İşi

 • YG Tek Hat Seması
 • AG Tek Hat Şeması
 • YG Kablo Dağıtım ve Teçhizat Yerleşim Projeleri
 • AG Kablo Dağıtım Projeleri
 • Aydınlatma(Normal/Acil)-Priz Projeleri
 • Topraklama Projeleri
 • Yıldırımdan Koruma Projeleri
 • Yangın Algılama ve Söndürme Projeleri
 • Telefon/Data Projeleri
 • YG/AG/Kontrol Pano-Hücreleri Kesit ve Görünüs Projeleri
 • Trafo, İç İhtiyaç Trafosu Yerleşim Projeleri
 • Hesapların Hazırlanması
  • İç İhtiyaç ve Dizel Jeneratör Güç Hesabı,
  • Kompanzasyon Tesisi Hesabı,
  • Kısa Devre Hesapları,
  • YG-AG Kablo Kesit Hesapları,
  • DC İç İhtiyaç Tahmini Güç Hesabı,
  • Aydınlatma Tesisi Hesapları,
  • Topraklama Tesisi Hesapları,
  • Yıldırımdan Korunma Hesabı,
  • Primer Teçhizat Seçim Hesapları,
  • Röle Koordinasyon Hesabı,

2. İnşaat İşleri Projeleri ve Hesaplamaları Hazırlanması İşi

 • Genel Yerleşim Planı
 • Yapıların Mimari Görünüşler
 • Yapıların Kot Planları
 • Yapıların Kesit Planları
 • Yapıların Temel Planları
 • Betonarme Donatı Projeleri
 • Çelik Detay Projeleri
 • Çatı Projeleri
 • Hesapların Hazırlanması
  1. Statik Ve Stabilite Hesapları
  2. Betonarme Hesapları
  3. Çelik Hesapları

3. Mekanik Projeleri ve Hesaplamaları Hazırlanması İşi

 • Ana Makina Görünüşleri (Gaz Motoru, Alternatör, Radyatör, Baca vs)
 • Sistem Genel P&Id
 • Hesapların Hazırlanması
  1. Ünite Güç Hesabı Ve Performans Eğrileri
  2. Vinç Mukavemet Hesapları (Vinç Mevcut ise)
  3. Baca Hesabı
  4. Santral Soğutma Sistemi Hesabı
  5. Santral Termik Hesapları

4. İdari Onay Sürecinde Danışmanlık Hizmetleri

 • Yukarıda detaylandırılan işlere ait her türlü idari onay sürecinde, müşterilerimize mühendislik ve danışmanlık destek hizmetleri sunulmaktadır.

1. Elektrik Kati Projelerinin Hazırlanması

 • YG-AG Tek Hat Şemaları ve Pano Görünüşleri
 • YG-AG Kablo Kanal ve Kablo Yerleşim Projesi
 • Trafo Yerleşim Projesi
 • Topraklama Projesi
 • Normal Aydınlatma - Acil Aydınlatma - Priz Projeleri
 • Yangın Algılama ve Telefon Sistemi
 • Yıldırımdan Koruma Sistemi
 • Yükleme Havuzu veya Denge Bacası (AG Dağıtım, Topraklama, Aydınlatma, Yıldırımdan Koruma)
 • Regülatör veya Baraj (AG Dağıtım, Topraklama, Aydınlatma, Yıldırımdan Koruma)
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • Hesapların Hazırlanması
  1. İç İhtiyaç ve Dizel Jeneratör Güç Hesabı,
  2. Kompanzasyon Tesisi Hesabı,
  3. Kısa Devre Hesapları,
  4. OG-AG Kablo Kesit Hesapları,
  5. DC İç İhtiyaç Tahmini Güç Hesabı,
  6. Aydınlatma Tesisi Hesapları,
  7. Topraklama Tesisi Hesapları,
  8. Yıldırımdan Korunma Hesabı,
  9. Primer Teçhizat Seçim Hesapları,
  10. Röle Koordinasyon Hesabı,
  11. Paralel Çalışma Koşulları,
  12. Bara Kesit Hesapları,

2. Elektrik Uygulama Projelerinin Hazırlanması

 • Topraklama Projesi
 • Aydınlatma-Priz Projesi
 • Yangın Algılama ve Telefon Sistemi
 • Yıldırımdan Koruma Sistemi
 • Yükleme Havuzu veya Denge Bacası (AG Dağıtım, Topraklama, Aydınlatma, Yıldırımdan Koruma)
 • Regülatör veya Baraj (AG Dağıtım, Topraklama, Aydınlatma, Yıldırımdan Koruma)

3. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

 • Generatör Teknik Şartnamesi (İngilizce)
 • Elektrik Ekipman ve Kontrol Sistemi Teknik Şartnamesi (İngilizce)
  1. 36kV Şalt Hücreleri
  2. Generatör Nötr ve Çıkış Hücreleri
  3. Ana Transformatör
  4. İç İhtiyaç Trafosu
  5. İç İhtiyaç Sistemi
  6. Dizel Jeneratör
  7. Koruma-Kontrol Sistemi
  8. Güç ve Kontrol Kabloları
  9. Trafo Direnç Ünitesi
 • Elektrik Yardımcı Teçhizat Teknik Şartnamesi (Türkçe)
  1. Topraklama Sistemi
  2. Yıldırımdan Korunma Sistemi
  3. Aydınlatma ve Priz Sistemi
  4. Yangın Algılama Sistemi
  5. Yangın Söndürme

1. DSİ’ye Sunulacak Projelerin Hazırlanması

 • Genel Tek Hat Şeması
 • Aydınlatma-Priz Tesisatı
 • Çevre Aydınlatma Tesisatı
 • Güç ve Kumanda Kablo Dağıtım Projesi
 • Topraklama Projesi
 • Yıldırımdan Korunma Projesi
 • PLC Konfigürasyonu ve I/O Listesi
 • Pano Görünüşleri
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • Hesapların Hazırlanması – (Elektrik Proje Raporları)
  1. O.G.-A.G. Kablo Kesit Hesapları,
  2. Aydınlatma Tesisi Hesapları,
  3. Topraklama Tesisi Hesapları

2. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması – (Elektrik İşleri Teknik şartnamesi)

 • Elektrik Yardımcı Teçhizat Teknik Şartnamesi (Türkçe)
  1. Topraklama Sistemi
  2. Aydınlatma ve Priz Sistemi

1. DSİ’ye Sunulacak Projelerin Hazırlanması

 • Eİ-1: Baraj Elektrik Tek Hat Şeması
 • Eİ-2: Elektrik Tesisatı Sembol Listesi
 • Eİ-3: Baraj ve Tesisleri Çevre Aydınlatma Projesi
 • Eİ-4: Baraj ve Tesisleri Çevre Aydınlatma Detay Projeleri
 • Eİ-5: Gerilim Düşümü Hesabı
 • Eİ-6: Baraj Derivasyon Tüneli Aydınlatma Projesi
 • Eİ-7: Baraj Yapıları (galeri, enjeksiyon, drenaj) Aydınlatma Projeleri
 • Eİ-8: Baraj ve Tesisleri AG Vaziyet Planı
 • Eİ-9: Baraj ve Tesisleri Kuvvetli Akım Kolon Şeması
 • Eİ-10: Baraj ve Tesisleri Topraklama Projeleri
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • Hesapların Hazırlanması – (Elektrik Proje Raporları)
  1. O.G.-A.G. Kablo Kesit Hesapları,
  2. Aydınlatma Tesisi Hesapları,
  3. Topraklama Tesisi Hesapları
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması – (Elektrik İşleri Teknik şartnamesi)
 • Elektrik Yardımcı Teçhizat Teknik Şartnamesi (Türkçe)
  1. Topraklama Sistemi
  2. Aydınlatma ve Priz Sistemi

1. Kati Projelerinin Hazırlanması

 • Sistem Tek Hat Şemaları ve Pano Dizaynları
 • 154kV Şalt Sahası Genel Yerleşim Planı ve Kesit Görünüşleri
 • 154Kv Şalt Sahası Kumanda Binası Genel Yerleşim Planı ve A.G. Güç Dağıtım Projesi
 • Aydınlatma-Priz Projesi
 • Topraklama Projesi
 • Yangın Söndürme Projesi
 • Drenaj Sistemi Yerleşim Plan ve Kesitleri

2. Uygulama Projelerinin Hazırlanması

 • Aydınlatma-Priz Projesi
 • Topraklama Projesi

3. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

 • 154kV Şalt Sahası Elektrik Ekipman Teknik Şartnamesi (İngilizce)
 • 154kV Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyon Teknik Şartnamesi (İngilizce)

 • Aydınlatma Tesisatı
 • Priz Tesisatı
 • Kuvvet Besleme Tesisatı
 • Kablo Tavası Tesisatı
 • Zayıf Akım Sistemleri Tesisatı (Yangın İhbar, TV, Data-Telefon, Seslendirme)
 • Zayıf Akım Sistemleri Prensip Kolon Şemaları
 • Kuvvetli Akım Tek Hat Şeması
 • Tablo Yükleme Cetveli
 • Akım Taşıma ve Gerilim Düşümü Hesapları
 • Pano Görünüşleri
 • Elektrik İşleri Teknik Şartnamesi
 • Keşif Listesi